sepsh.png

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут ХГУ «НУА».

Ліцензії на повадження освятньої діяльності.

Стурктура та органи управління закладу освіти.

Кадровий склад закладу освіти:

- початкова школа;

- основна і старша школа.

Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.

Материально-технічна база закладу освіти.

Мова викладання: українська / російська.

Вакантні посади відсутні.

Результати моніторингу якості освіти.

Річний звіт (2019-20 нав. рік).

Правила прийому до закладу освіти, розмір плати за навчання.

Правила поведінки здобувача освіти в закладах освіти.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти.

Процедура подання учасниками освітнього процесу та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Порядок реагування на випадки булінгу (цькування).

Положення про внутрішню систему якості освіти.