Порядок подання заяв та зарахування до магістратури (прийом 2020 року)

В академії ведеться підготовка фахівців для отримання освітнього ступеня «магістр» за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

 

Факультет «Бізнес-управління», спеціальність 051 Економіка,

освітня програма

Економіко-правове забезпечення бізнесу

Строк  навчання – 1,5 року.

 

Факультет «Референт-перекладач», спеціальність 035 Філологія,

освітня програма

Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)

Строк  навчання – 1,5 року.

 

Факультет «Соціальний менеджмент», спеціальність 054 Соціологія,

освітня програма

Управління соціальними комунікаціями

Строк  навчання – 1,5 року.

 

Прийом до магістратури ведеться на підставі конкурсного відбору за рейтингом конкурсного балу у строки, встановлені Правилами прийому до ХДУ НУА у 2020 році.

Конкурсний бал розраховується як сума балів за результатами вступних іспитів та середнього балу документа про попередню освіту.

Програми вступних іспитів та їх розклад  розміщуються на веб-сайті академії за три місяці до їх початку.

 

Предмети вступних іспитів в магістратуру

Спеціальності

1-й іспит

2-й іспит

051 Економіка

Іноземна мова у форматі зовнішнього незалежного тестування

Фаховий іспит

035 Філологія

Іноземна мова у форматі зовнішнього незалежного тестування

Фаховий іспит

054 Соціологія

 

Іноземна мова у форматі зовнішнього незалежного тестування

Фаховий іспит

Форма проведення фахових іспитів – письмово.

Результати іспитів оцінюються за 200-бальною шкалою та оприлюднюються на стенді Приймальної комісії університету.

Для подання заяв щодо вступу до магістратури абітурієнти створюють електронні кабінети та подають заяви в електронному вигляді.

 

Важливе в Правилах прийому в магістратуру

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у  2020 році вступний іспит до магістратури з іноземної мови на спеціальності 051 Економіка, 035 Філологія  та 054 Соціологія пройде у форматі зовнішнього незалежного тестування.

Крім цього, в Умовах прийому залишено положення про те, що до магістратури зараховуються особи, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра не за фахом обраної магістерської підготовки за умови успішного проходження  основних і додаткових вступних іспитів. При цьому характер попередньої освіти не має принципового значення.

Такий крок сприяє розвитку освітньої мобільності молодих фахівців, тому що  у сучасних умовах ринку праці нікому не завадять знання іноземної мови та магістерський диплом перекладача, економічні та правові знання щодо відкриття свого бізнесу і магістерський диплом економіста.

І ні в кого не викликає сумніву, що знання психології та основ управління персоналом, організації та управління соціальними комунікаціями, підтверджені дипломом магістра соціології, дозволять правильно організувати управлінський процес з урахуванням такого важливого «людського фактору».

В академії готують магістрів за цими спеціальностями, є денна та заочна форми навчання, індивідуальний графік для тих, хто вирішить отримати магістерську освіту в поєднанні з практичною професійною діяльністю.