Викладачі діляться соєю майстерністю

32519 листопада 2020 року завідувач кафедри теорії та практики перекладу, к. пед. н. Гусленко І. Ю. провела педагогічну майстерню з дисципліни «Практика перекладу: суспільно-політичний переклад».

Практичне заняття з магістрами другого року навчання факультету «Референт-перекладач» було проведено у форматі відеоконференції Google meet. Метою підсумкового заняття з теми «Human Rights» стало розвиток вмінь та навичок усного перекладу.

Велику увагу було приділено різноманітним вправам на тренування іншомовної термінології за темою (рецептивно-продуктивне вправляння на рівні термінологічних відповідників та на рівні тексту). Студенти розвивали навички переключення з одного мовного коду на інший, вдосконалювали вміння перекладу з аркуша та усного послідовного перекладу відеоінтерв’ю щодо стану прав людини в Україні.

На занятті були присутні викладачі кафедри: проф. Змійова І. В., доц. Івахненко А. О., доц. Ільченко В. В.